The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getImageMatteColor

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageMatteColorReturns the image matte color

Описание

ImagickPixel Imagick::getImageMatteColor ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the image matte color.

Връщани стойности

Returns ImagickPixel object on success and throws ImagickException on failure.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual