The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getImageSize

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageSizeReturns the image length in bytes

Описание

int Imagick::getImageSize ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the image length in bytes

Връщани стойности

Returns an int containing the current image size.


The Imagick class
PHP Manual