The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getImageVirtualPixelMethod

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageVirtualPixelMethodReturns the virtual pixel method

Описание

int Imagick::getImageVirtualPixelMethod ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the virtual pixel method for the specified image.

Връщани стойности

Returns the virtual pixel method on success, ImagickException on failure.


The Imagick class
PHP Manual