The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getReleaseDate

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getReleaseDateReturns the ImageMagick release date

Описание

string Imagick::getReleaseDate ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the ImageMagick release date as a string.

Връщани стойности

Returns the ImageMagick release date as a string, throwing ImagickException on error.


The Imagick class
PHP Manual