The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getSize

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getSizeReturns the size associated with the Imagick object

Описание

array Imagick::getSize ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the size associated with the Imagick object as an array with the keys "columns" and "rows".

Връщани стойности

Returns the size associated with the Imagick object as an array with the keys "columns" and "rows".


The Imagick class
PHP Manual