The Imagick class
PHP Manual

Imagick::medianFilterImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::medianFilterImageApplies a digital filter

Описание

bool Imagick::medianFilterImage ( float $radius )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Applies a digital filter that improves the quality of a noisy image. Each pixel is replaced by the median in a set of neighboring pixels as defined by radius.

Параметри

radius

The radius of the pixel neighborhood.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual