The Imagick class
PHP Manual

Imagick::minifyImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::minifyImageScales an image proportionally to half its size

Описание

bool Imagick::minifyImage ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Is a convenience method that scales an image proportionally to one-half its original size

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual