The Imagick class
PHP Manual

Imagick::nextImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::nextImageMoves to the next image

Описание

bool Imagick::nextImage ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Associates the next image in the image list with an Imagick object.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual