The Imagick class
PHP Manual

Imagick::raiseImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::raiseImageCreates a simulated 3d button-like effect

Описание

bool Imagick::raiseImage ( int $width , int $height , int $x , int $y , bool $raise )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Creates a simulated three-dimensional button-like effect by lightening and darkening the edges of the image. Members width and height of raise_info define the width of the vertical and horizontal edge of the effect.

Параметри

width

height

x

y

raise

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual