The Imagick class
PHP Manual

Imagick::removeImageProfile

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::removeImageProfileRemoves the named image profile and returns it

Описание

string Imagick::removeImageProfile ( string $name )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Removes the named image profile and returns it.

Параметри

name

Връщани стойности

Returns a string containing the profile of the image, throwing ImagickException on error.


The Imagick class
PHP Manual