The Imagick class
PHP Manual

Imagick::render

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::renderRenders all preceding drawing commands

Описание

bool Imagick::render ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Renders all preceding drawing commands.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual