The Imagick class
PHP Manual

Imagick::roundCorners

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::roundCornersRounds image corners

Описание

bool Imagick::roundCorners ( float $x_rounding , float $y_rounding [, float $stroke_width= 10 [, float $displace= 5 [, float $size_correction= -6 ]]] )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Rounds image corners. Three last parameters are optional and rarely needed.

Параметри

x_rounding

x rounding

y_rounding

y rounding

stroke_width

stroke width

displace

image displace

size_correction

size correction

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual