The Imagick class
PHP Manual

Imagick::sampleImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::sampleImageScales an image with pixel sampling

Описание

bool Imagick::sampleImage ( int $columns , int $rows )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Scales an image to the desired dimensions with pixel sampling. Unlike other scaling methods, this method does not introduce any additional color into the scaled image.

Параметри

columns

rows

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual