The Imagick class
PHP Manual

Imagick::scaleImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::scaleImageScales the size of an image

Описание

bool Imagick::scaleImage ( int $cols , int $rows [, bool $fit= false ] )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Scales the size of an image to the given dimensions. The other parameter will be calculated if 0 is passed as either param.

Параметри

cols

rows

fit

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.

Дневник на промените

Версия Описание
2.1.0 Added optional fit parameter. This method now supports proportional scaling. Pass zero as either parameter for proportional scaling.


The Imagick class
PHP Manual