The Imagick class
PHP Manual

Imagick::sepiaToneImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::sepiaToneImageSepia tones an image

Описание

bool Imagick::sepiaToneImage ( float $threshold )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Applies a special effect to the image, similar to the effect achieved in a photo darkroom by sepia toning. Threshold ranges from 0 to QuantumRange and is a measure of the extent of the sepia toning. A threshold of 80 is a good starting point for a reasonable tone.

Параметри

threshold

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual