The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setImageBorderColor

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageBorderColorSets the image border color

Описание

bool Imagick::setImageBorderColor ( mixed $border )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the image border color.

Параметри

border

The border color

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.

Дневник на промените

Версия Описание
2.1.0 Now allows a string representing the color as a parameter. Previous versions allow only an ImagickPixel object.


The Imagick class
PHP Manual