The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setImageGamma

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageGammaSets the image gamma

Описание

bool Imagick::setImageGamma ( float $gamma )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the image gamma.

Параметри

gamma

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual