The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setImageOrientation

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageOrientationSets the image orientation.

Описание

bool Imagick::setImageOrientation ( int $orientation )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the image orientation.

Параметри

orientation

One of the orientation constants

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual