The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setImageProperty

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImagePropertySets an image property

Описание

bool Imagick::setImageProperty ( string $name , string $value )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets a named property to the image.

Параметри

name

value

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual