The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setImageVirtualPixelMethod

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageVirtualPixelMethodSets the image virtual pixel method

Описание

bool Imagick::setImageVirtualPixelMethod ( int $method )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the image virtual pixel method.

Параметри

method

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual