The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setResourceLimit

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setResourceLimitSets the limit for a particular resource in megabytes

Описание

bool Imagick::setResourceLimit ( int $type , int $limit )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the limit for a particular resource in megabytes.

Параметри

type

limit

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual