The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setSizeOffset

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setSizeOffsetSets the size and offset of the Imagick object

Описание

bool Imagick::setSizeOffset ( int $columns , int $rows , int $offset )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the size and offset of the Imagick object. Set it before you read a raw image format such as RGB, GRAY, or CMYK. Този метод съществува ако Imagick е била компилирана за версия 6.2.9 на ImageMagick или по-нова.

Параметри

columns

The width in pixels.

rows

The height in pixels.

offset

The image offset.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual