The Imagick class
PHP Manual

Imagick::stereoImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::stereoImageComposites two images

Описание

bool Imagick::stereoImage ( Imagick $offset_wand )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Composites two images and produces a single image that is the composite of a left and right image of a stereo pair.

Параметри

offset_wand

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual