The Imagick class
PHP Manual

Imagick::writeImage

(PECL imagick 0.9.0-0.9.9)

Imagick::writeImageWrites an image to the specified filename

Описание

bool Imagick::writeImage ([ string $filename ] )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Writes an image to the specified filename. If the filename parameter is NULL, the image is written to the filename set by Imagick::ReadImage() or Imagick::SetImageFilename().

Параметри

filename

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual