The Imagick class
PHP Manual

Imagick::writeImages

(PECL imagick 0.9.0-0.9.9)

Imagick::writeImagesWrites an image or image sequence

Описание

bool Imagick::writeImages ( string $filename , bool $adjoin )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Writes an image or image sequence.

Параметри

filename

adjoin

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual