The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::getClipPath

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getClipPathObtains the current clipping path ID

Описание

string ImagickDraw::getClipPath ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Obtains the current clipping path ID.

Връщани стойности

Returns a string containing the clip path ID or false if no clip path exists.


The ImagickDraw class
PHP Manual