The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::getClipUnits

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getClipUnitsReturns the interpretation of clip path units

Описание

int ImagickDraw::getClipUnits ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the interpretation of clip path units.

Връщани стойности

Returns an int on success.


The ImagickDraw class
PHP Manual