The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::getFillColor

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getFillColorReturns the fill color

Описание

ImagickPixel ImagickDraw::getFillColor ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the fill color used for drawing filled objects.

Връщани стойности

Returns an ImagickPixel object.


The ImagickDraw class
PHP Manual