The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::getFillRule

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getFillRuleReturns the fill rule

Описание

int ImagickDraw::getFillRule ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the fill rule used while drawing polygons.

Връщани стойности

Returns a FILLRULE_ constant


The ImagickDraw class
PHP Manual