The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::getStrokeDashOffset

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getStrokeDashOffsetReturns the offset into the dash pattern to start the dash

Описание

float ImagickDraw::getStrokeDashOffset ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the offset into the dash pattern to start the dash.

Връщани стойности

Returns a float representing the offset and 0 if it's not set.


The ImagickDraw class
PHP Manual