The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::getTextUnderColor

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getTextUnderColorReturns the text under color

Описание

ImagickPixel ImagickDraw::getTextUnderColor ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the color of a background rectangle to place under text annotations.

Връщани стойности

Returns an ImagickPixel object describing the color.


The ImagickDraw class
PHP Manual