The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::pathClose

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pathCloseAdds a path element to the current path

Описание

bool ImagickDraw::pathClose ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Adds a path element to the current path which closes the current subpath by drawing a straight line from the current point to the current subpath's most recent starting point (usually, the most recent moveto point).

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


The ImagickDraw class
PHP Manual