The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::pathCurveToRelative

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pathCurveToRelativeDraws a cubic Bezier curve

Описание

bool ImagickDraw::pathCurveToRelative ( float $x1 , float $y1 , float $x2 , float $y2 , float $x , float $y )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Draws a cubic Bezier curve from the current point to (x,y) using (x1,y1) as the control point at the beginning of the curve and (x2,y2) as the control point at the end of the curve using relative coordinates. At the end of the command, the new current point becomes the final (x,y) coordinate pair used in the polybezier.

Параметри

x1

x coordinate of starting control point

y1

y coordinate of starting control point

x2

x coordinate of ending control point

y2

y coordinate of ending control point

x

ending x coordinate

y

ending y coordinate

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


The ImagickDraw class
PHP Manual