The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::pathFinish

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pathFinishTerminates the current path

Описание

bool ImagickDraw::pathFinish ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Terminates the current path.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


The ImagickDraw class
PHP Manual