The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::pathStart

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pathStartDeclares the start of a path drawing list

Описание

bool ImagickDraw::pathStart ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Declares the start of a path drawing list which is terminated by a matching DrawPathFinish() command. All other DrawPath commands must be enclosed between a and a DrawPathFinish() command. This is because path drawing commands are subordinate commands and they do not function by themselves.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


The ImagickDraw class
PHP Manual