The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::point

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pointDraws a point

Описание

bool ImagickDraw::point ( float $x , float $y )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Draws a point using the current stroke color and stroke thickness at the specified coordinates.

Параметри

x

point's x coordinate

y

point's y coordinate

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


The ImagickDraw class
PHP Manual