The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::polygon

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::polygonDraws a polygon

Описание

bool ImagickDraw::polygon ( array $coordinates )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Draws a polygon using the current stroke, stroke width, and fill color or texture, using the specified array of coordinates.

Параметри

coordinates

multidimensional array like array( array( 'x' => 3, 'y' => 4 ), array( 'x' => 2, 'y' => 6 ) );

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The ImagickDraw class
PHP Manual