The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::polyline

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::polylineDraws a polyline

Описание

bool ImagickDraw::polyline ( array $coordinates )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Draws a polyline using the current stroke, stroke width, and fill color or texture, using the specified array of coordinates.

Параметри

coordinates

array of x and y coordinates: array( array( 'x' => 4, 'y' => 6 ), array( 'x' => 8, 'y' => 10 ) )

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The ImagickDraw class
PHP Manual