The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::popClipPath

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::popClipPathTerminates a clip path definition

Описание

bool ImagickDraw::popClipPath ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Terminates a clip path definition.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


The ImagickDraw class
PHP Manual