The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::popPattern

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::popPatternTerminates a pattern definition

Описание

bool ImagickDraw::popPattern ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Terminates a pattern definition.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех.


The ImagickDraw class
PHP Manual