The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::render

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::renderRenders all preceding drawing commands onto the image

Описание

bool ImagickDraw::render ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Renders all preceding drawing commands onto the image.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех.


The ImagickDraw class
PHP Manual