The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::setStrokeDashOffset

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setStrokeDashOffsetSpecifies the offset into the dash pattern to start the dash

Описание

bool ImagickDraw::setStrokeDashOffset ( float $dash_offset )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Specifies the offset into the dash pattern to start the dash.

Параметри

dash_offset

dash offset

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


The ImagickDraw class
PHP Manual