The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::setStrokeLineJoin

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setStrokeLineJoinSpecifies the shape to be used at the corners of paths when they are stroked

Описание

bool ImagickDraw::setStrokeLineJoin ( int $linejoin )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Specifies the shape to be used at the corners of paths (or other vector shapes) when they are stroked.

Параметри

linejoin

LINEJOIN_ constant

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


The ImagickDraw class
PHP Manual