The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::skewX

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::skewXSkews the current coordinate system in the horizontal direction

Описание

bool ImagickDraw::skewX ( float $degrees )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Skews the current coordinate system in the horizontal direction.

Параметри

degrees

degrees to skew

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


The ImagickDraw class
PHP Manual