The ImagickPixelIterator class
PHP Manual

ImagickPixelIterator::getCurrentIteratorRow

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::getCurrentIteratorRowReturns the current row of ImagickPixel objects

Описание

array ImagickPixelIterator::getCurrentIteratorRow ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the current row as an array of ImagickPixel objects from the pixel iterator.

Връщани стойности

Returns a row as an array of ImagickPixel objects that can themselves be iterated.


The ImagickPixelIterator class
PHP Manual