The ImagickPixelIterator class
PHP Manual

ImagickPixelIterator::newPixelRegionIterator

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::newPixelRegionIteratorReturns a new pixel iterator

Описание

bool ImagickPixelIterator::newPixelRegionIterator ( Imagick $wand , int $x , int $y , int $columns , int $rows )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns a new pixel iterator.

Параметри

wand

x

y

columns

rows

Връщани стойности

Returns a new ImagickPixelIterator on success; on failure, throws ImagickPixelIteratorException.


The ImagickPixelIterator class
PHP Manual