The ImagickPixelIterator class
PHP Manual

ImagickPixelIterator::setIteratorLastRow

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::setIteratorLastRowSets the pixel iterator to the last pixel row

Описание

bool ImagickPixelIterator::setIteratorLastRow ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the pixel iterator to the last pixel row.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The ImagickPixelIterator class
PHP Manual