The ImagickPixelIterator class
PHP Manual

ImagickPixelIterator::setIteratorRow

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::setIteratorRowSet the pixel iterator row

Описание

bool ImagickPixelIterator::setIteratorRow ( int $row )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Set the pixel iterator row.

Параметри

row

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The ImagickPixelIterator class
PHP Manual