IMAP Функции
PHP Manual

imap_renamemailbox

(PHP 4, PHP 5)

imap_renamemailboxRename an old mailbox to new mailbox

Описание

bool imap_renamemailbox ( resource $imap_stream , string $old_mbox , string $new_mbox )

This function renames on old mailbox to new mailbox (see imap_open() for the format of mbox names).

Параметри

imap_stream

IMAP поток, върнат от функция imap_open().

old_mbox

The old mailbox name, see imap_open() for more information

new_mbox

The new mailbox name, see imap_open() for more information

Връщани стойности

Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех.

Вж. също


IMAP Функции
PHP Manual