Контролни структури
PHP Manual

include_once()

Инструкцията include_once() включва и изпълнява даден файл по време на изпълнението на скрипт. Начинът на работа е подобен на този на include(), с единствената разлика, че ако кодът от файла вече е бил включен, той няма да бъде включен повторно. Както подсказва и името, той ще бъде включен точно веднъж (once).

include_once() би трябвало да бъде използвана на места, където е възможно един и същи файл да бъде включен и изпълнен повече от веднъж по време на специфично изпълнение на скрипт, и когато искате да сте сигурни, че файлът ще бъде включен точно един път, за да се избегнат проблеми с повторно дефиниране на функции, повторно присвояване на променливи, и т.н.

За повече примери, показващи употребата на require_once() и include_once(), разгледайте » PEAR кода, включен в последната дистрибуция на PHP.

Връщаните стойности са същите както при include(). Ако файлът вече е бил включен, тази функция ще върне TRUE

Забележка: include_once() е добавена в PHP 4.0.1

Забележка: Отбележете, че поведението на include_once() и require_once() може да бъде различно от очакваното на операционни системи нечувствителни към регистъра (като Windows).

Example #1 include_once() е нечувствителна към регистъра под Windows

<?php
include_once "a.php"// това ще включи a.php
include_once "A.php"// това отново ще включи a.php под Windows! (само в PHP 4)
?>

Поведението се промени в PHP 5 - пътят първо се нормализира така, че C:\PROGRA~1\A.php да стане C:\Program Files\a.php, след което файлът се включва еднократно.

Предупреждение

Windows версиите на PHP преди PHP 4.3.0 не поддържат достъпа до отдалечени файлове посредством тази функция, дори и ако allow_url_fopen е включено.

Вж. също include(), require(), require_once(), get_required_files(), get_included_files(), readfile() и virtual().


Контролни структури
PHP Manual